Inwentaryzacyjne pomiary geodezyjne

Niwelator optyczny skierowany w kierunku geodetówPo zakończeniu prac budowlanych, trzeba jeszcze dopełnić kilku formalności, aby legalnie cieszyć się nowym budynkiem i nie narazić się na kłopoty z tytułu jego użytkowania. Jednym z obowiązków, których możemy dopełnić, jest wykonanie inwentaryzacyjnych pomiarów geodezyjnych. Ich wyniki nanosimy na dokumentację powykonawczą, którą następnie składamy w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej, już z naniesionymi zmianami oraz kopię z inwentaryzacji przekazujemy klientowi.

 

Rodzaje pomiarów powykonawczych

Wyróżniamy dwa rodzaje geodezyjnych pomiarów powykonawczych: bieżący i końcowy. Pierwszy z nich dotyczy obiektów zanikających w ziemi, czyli instalacji liniowych, które do końca budowy muszą zniknąć z widoku, poprzez ich zasypanie. Pomiar końcowy obejmuje pionowe ukształtowanie zmienionej powierzchni terenu i nowopowstałe obiekty budowlane.

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą tworzą rezultaty powyższych pomiarów. Wykonujemy ją w celu uaktualnienia przestrzennego rozmieszczenia budynków, a także innych elementów wchodzących w skład zagospodarowania działki, razem z wszelkimi przyłączami sanitarnymi. W ten sposób potwierdzamy także zgodność inwestycji ze zrealizowanym planem budowlanym.