Modyfikacja rejestrów gruntów i budynków

Urządzenie pomiarowe na mapie geodezyjnejW ramach naszej działalności geodezyjnej zajmujemy się modyfikacją wykazów posesji i obiektów budowlanych. Tworzymy komputerowe bazy danych i operaty ewidencyjne. Współpracujemy z powiatami, których obowiązkiem jest uaktualnienie omawianych ewidencji w celu ukazania stanu faktycznego granic poszczególnych działek ewidencyjnych i budynków. Bierzemy udział w przetargach publicznych.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jest bardzo ważna dla Skarbu Państwa, ponieważ w zależności od rodzaju gruntu, jego właściciele płacą różne kwoty podatku. Często zdarza się, że obywatele celowo zatajają rzeczywiste przeznaczenie działki. Po wykonaniu przez nas nowych pomiarów i opracowaniu projektu dokumentu, zwanego operatem opisowo-kartograficznym, starosta podaje go do publicznej wiadomości. Właściciele terenów, które zostały na nowo opracowane geodezyjnie, mają 14 dni na zgłoszenie uwag. Po 15 dniach omawiany projekt zostaje przekształcony w zgodny z literą prawa operat ewidencji gruntów i budynków, do którego również można zgłaszać uwagi. Jeśli takowych nie ma lub zostaną one odrzucone, nowe dane stają się obowiązujące.