Podziały działek i nieruchomości

Geodeta zaznaczający punkt pomiarowyDziałka ewidencyjna jest ciągłą powierzchnią ziemi o jasno określonych granicach, która została wyodrębniona przy wykorzystaniu naturalnych lub sztucznych linii granicznych i uregulowana prawnie. Wykonujemy usługi dzielenia działek: ewidencyjnych, także tych objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz działek o przeznaczeniu rolnym.

 

Podziały nieruchomości

Pojęcie nieruchomości można rozumieć, jako pewien grunt i należące do niego obiekty, które nie są odrębnymi własnościami. Zajmujemy się przeprowadzaniem podziałów nieruchomości przez wykonanie projektów podziału, w wyniku których z jednej działki powstają dwie lub kilka oddzielnych działek ewidencyjnych, z osobnymi księgami wieczystymi. Każda z nich otrzymuje oddzielną numerację. Zmieniają się także ich linie graniczne.

Omawiane podziały wykonujemy na wniosek klienta, który chce rozdzielić prawnie daną nieruchomość i przenieść część własności na kogoś innego. Gotową dokumentację geodezyjną składamy we właściwym powiatowym ośrodku i czekamy na decyzję administracyjną o zatwierdzeniu wnioskowanego podziału nieruchomości. Następnie właściciel może dokonać aktu darowizny albo sprzedaży.