Tworzenie map do zastosowań geodezyjnych

Urządzenie geodezyjne na mapieSporządzamy mapy geodezyjne, na podstawie precyzyjnych, nowo wykonanych pomiarów danych obszarów. Tworzeniem map zajmuje się u nas doświadczony kartograf.

Mapy geodezyjne dotyczą konkretnych działek. Wykonujemy je na zlecenie klientów, ponieważ są one niezbędne m.in. do opracowania projektów architektonicznych, budowlanych,  a tym samym do uzyskania pozwolenia na budowę upragnionej nieruchomości.

Przed przystąpieniem do pracy musimy uzyskać informację o celowości wykonania mapy. Następnie występujemy do właściwego dla danego starostwa Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o wydanie nam kopii mapy zasadniczej. Zawiera ona zbiór potrzebnych informacji, takich jak: granice i numery działek, a także szczegóły zagospodarowania terenu, jego uzbrojenie i ukształtowanie. Często zdarza się, że mapa zasadnicza zawiera już nieaktualne dane, których aktualizacją także się zajmujemy, nanosząc wykryte zmiany na tworzoną mapę.

 

Rodzaje map geodezyjnych

Wszystkie mapy geodezyjne tworzymy na podstawie aktualnych rozporządzeń Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Wyróżniamy kilka rodzajów map geodezyjnych. Należą do nich mapy:

  • zasadnicze, które pokrótce omówiliśmy w poprzednim akapicie;
  • inwentaryzacyjne, na których widać zmieniony stan terenu po wybudowaniu obiektu;
  • podziałowe służą do wydzielania z jednej działki, mniejszych działek;
  • do celów projektowych, które są niezbędne w przypadku budowy domu i uzyskania pozwolenia na budowę;
  • do celów prawnych, jak sama nazwa wskazuje, sporządza się w celach regulacji prawnych, na przykład, kiedy chcemy założyć księgę wieczystą.