Ustanawianie linii granicznych działek

Ścieżka oddzielająca polaOferujemy pomoc w zdefiniowaniu przebiegu granic działek ewidencyjnych. Zdajemy sobie sprawę, ze znacznego stopnia trudności niektórych podziałów, jednak zapewniamy, że nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na realizację nawet najbardziej zaawansowanych zadań. Świadczą o tym pozytywne referencje klientów. Gwarantujemy: rzetelne wykonanie prac geodezyjnych, niezbędną wiedzę techniczną, znajomość aktualnych przepisów i wytycznych oraz posiadanie wymaganych uprawnień.

Nasza praca rozpoczyna się od analizy dostępnej dokumentacji geodezyjnej. Zdarza się, że informacje w niej zawarte nie są zgodne ze stanem faktycznym. Wtedy zabieramy się za wykonanie nowych pomiarów geodezyjnych, których wyniki nanosimy na aktualnie obowiązujący protokół, w którym zawieramy: adres i numery ustalonych działek ewidencyjnych oraz rozmieszczenie punktów granicznych.