Mapy do celów projektowych

Niwelator i mapa geodezyjnaWykonujemy mapy do celów projektowych w postaci analogowej oraz cyfrowej, które stanowią początkowy etap w realizacji wszystkich projektów budowlanych, wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Dopiero po jej uzyskaniu można przystąpić do wykonania projektu budowlanego.

Omawiane mapy  zawierają dwa rodzaje informacji: uzupełniające zaktualizowane geodezyjne mapy zasadnicze oraz nowe, w których znajdują się dane, m.in. o:  

  • ukształtowaniu terenu przeznaczonego pod budowę, a także obszarów otaczających w pasie 30 metrów;
  • umiejscowieniu zieleni oraz obiektów;
  • instalacjach podziemnych;
  • przebiegu ewentualnej strefy ochronnej;
  • liniach granicznych.

W zależności od wielkości działki, potrzeb i indywidualnych ustaleń z klientem opracowujemy je w różnych formatach i ilościach. Trzy sztuki to minimalna, wymagana przez przepisy prawa ilość kopii omawianej mapy. Gotowe mapy do celów projektowych przekazujemy do właściwego ze względu na lokalizację ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i czekamy na ich zatwierdzenie.

 

Mapy do celów prawnych

Sporządzamy również mapy do celów prawnych, z niezbędnymi klauzulami i pieczątkami urzędowymi oraz podpisami. Są one potrzebne w sytuacjach m.in.: zasiedzeń nieruchomości, podziałów majątku, scalenia gruntów, a także w toku innych czynności prawnych, w tym przy orzeczeniach sądowych.

Omawiane mapy zawierają informacje o:

  • istniejących i projektowych granicach nieruchomości;
  • ewidencji gruntów i budynków;
  • danych wybranych z ksiąg wieczystych.

W przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu!